Ekspert: poslednje izmene od 30.01.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 30.01.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopunama Uredbe o obeležavanju (markiranju) derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 5/17) 
 • Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 5/17) 
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 5/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 5/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 97839
 • Službenih mišljenja: 14350
 • Sudske prakse: 8105
 • Modela akata: 711
 • Obrazaca: 27703
 • Podzakonskih akata: 72070
 • Prečišć. tekstova: 21871
 • Propisa CG: 1416
 • Propisa R.Srpske: 1818

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.