Ekspert: poslednje izmene od 30.03.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 30.03.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini („Sl. glasnik RS“, br. 31/16) 
 • Uredba o izmenama Uredbe o uslovima, načinu i postupku sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 31/16) 
 • Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u organima jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 31/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 91747
 • Službenih mišljenja: 13252
 • Sudske prakse: 7717
 • Modela akata: 672
 • Obrazaca: 25505
 • Podzakonskih akata: 67502
 • Prečišć. tekstova: 20346
 • Propisa CG: 1272
 • Propisa R.Srpske: 1672

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.