Ekspert: poslednje izmene od 30.06.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 30.06.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 64/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 64/14)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 64/14)
 • Zaključak (o preporuci Vlade poslodavcima da odobre privremeno plaćeno odsustvo zaposlenima sa rada radi angažovanja na saniranju posledica izazvanih poplavama i klizištima u njihovim domovima) („Sl. glasnik RS“, br. 64/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 77231
 • Službenih mišljenja: 12177
 • Sudske prakse: 7189
 • Modela akata: 609
 • Obrazaca: 21548
 • Podzakonskih akata: 55985
 • Prečišć. tekstova: 17425
 • Propisa CG: 1032
 • Propisa R.Srpske: 1485

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.