Ekspert: poslednje izmene od 30.07.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 30.07.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o presađivanju ljudskih organa („Sl. glasnik RS“, br. 57/18) 
 • Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima („Sl. glasnik RS“, br. 57/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama („Sl. glasnik RS“, br. 57/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticanju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje („Sl. glasnik RS“, br. 57/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110362
 • Službenih mišljenja: 15355
 • Sudske prakse: 8736
 • Modela akata: 793
 • Obrazaca: 31406
 • Podzakonskih akata: 81536
 • Prečišć. tekstova: 24956
 • Propisa CG: 1660
 • Propisa R.Srpske: 2036

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.