Ekspert: poslednje izmene od 30.08.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 30.08.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora („Sl. glasnik RS“, br. 79/17) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 79/17) 
 • Tarifa naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem bioskopskih projekcija (Tarife za bioskope) („Sl. glasnik RS“, br. 79/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 102715
 • Službenih mišljenja: 14835
 • Sudske prakse: 8351
 • Modela akata: 751
 • Obrazaca: 28967
 • Podzakonskih akata: 75797
 • Prečišć. tekstova: 23043
 • Propisa CG: 1517
 • Propisa R.Srpske: 1896

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.