Ekspert: poslednje izmene od 30.09.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 30.09.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmeni i dopuni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije („Sl. glasnik RS“, br. 84/13)
 • Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Sl. glasnik RS“, br. 84/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 71696
 • Službenih mišljenja: 11739
 • Sudske prakse: 6834
 • Modela akata: 576
 • Obrazaca: 18971
 • Podzakonskih akata: 51922
 • Prečišć. tekstova: 15912
 • Propisa CG: 942
 • Propisa R.Srpske: 1357

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.