Ekspert: poslednje izmene od 30.09.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 30.09.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 68/19)
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 68/19)
 • Uredba o načinu preuzimanja, razmene podataka, pristupa i zaštite podataka sadržanih u Centralnom registru stanovništva, kao i drugim tehničkim pitanjima od značaja za vođenje Centralnog registra stanovništva („Sl. glasnik RS“, br. 68/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119470
 • Službenih mišljenja: 16012
 • Sudske prakse: 9081
 • Modela akata: 827
 • Obrazaca: 34621
 • Podzakonskih akata: 88601
 • Prečišć. tekstova: 26874
 • Propisa CG: 1788
 • Propisa R.Srpske: 2149

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.