Ekspert: poslednje izmene od 30.10.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 30.10.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o utvrđivanju liste programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 95/17) 
 • Uredba o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Sl. glasnik RS“, br. 95/17) 
 • Odluka o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 95/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104125
 • Službenih mišljenja: 14949
 • Sudske prakse: 8398
 • Modela akata: 760
 • Obrazaca: 29672
 • Podzakonskih akata: 76923
 • Prečišć. tekstova: 23352
 • Propisa CG: 1541
 • Propisa R.Srpske: 1917

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.