Ekspert: poslednje izmene od 30.11.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 30.11.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, br. 96/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 96/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Sl. glasnik RS“, br. 96/15) 
 • Zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija („Sl. glasnik RS“, br. 96/15) 
 • Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Sl. glasnik RS“, br. 96/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 88852
 • Službenih mišljenja: 12940
 • Sudske prakse: 7603
 • Modela akata: 661
 • Obrazaca: 24573
 • Podzakonskih akata: 65253
 • Prečišć. tekstova: 19715
 • Propisa CG: 1232
 • Propisa R.Srpske: 1629

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.