Ekspert: poslednje izmene od 30.11.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 30.11.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Sl. glasnik RS“, br. 94/16) 
 • Odluka o dopuni Odluke o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice („Sl. glasnik RS“, br. 94/16) 
 • Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira („Sl. glasnik RS“, br. 94/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 96371
 • Službenih mišljenja: 14198
 • Sudske prakse: 8039
 • Modela akata: 702
 • Obrazaca: 27227
 • Podzakonskih akata: 70950
 • Prečišć. tekstova: 21487
 • Propisa CG: 1392
 • Propisa R.Srpske: 1804

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.