Ekspert: poslednje izmene od 30.12.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 30.12.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 110/15)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 109/15) 
 • Pravilnik o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju („Sl. glasnik RS“, br. 109/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 89692
 • Službenih mišljenja: 13028
 • Sudske prakse: 7637
 • Modela akata: 664
 • Obrazaca: 24862
 • Podzakonskih akata: 65929
 • Prečišć. tekstova: 19879
 • Propisa CG: 1247
 • Propisa R.Srpske: 1637

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.