Ekspert: poslednje izmene od 30.12.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 30.12.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o javnim nabavkama (U PRIMENI: od 1. jula 2020. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 91/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 91/19)
 • Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 93/19)
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2020. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 93/19)
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2020. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 93/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 121565
 • Službenih mišljenja: 16105
 • Sudske prakse: 9179
 • Modela akata: 833
 • Obrazaca: 35312
 • Podzakonskih akata: 90200
 • Prečišć. tekstova: 27365
 • Propisa CG: 1802
 • Propisa R.Srpske: 2183

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.