Ekspert: poslednje izmene od 30.12.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 30.12.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 158/20)
 • Uputstvo o izmeni i dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 158/20)
 • Rešenje o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije novčanih naknada, naknada pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti od januara 2021. godine („Sl. glasnik RS“, br. 157/20)
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2021. godini („Sl. glasnik RS“, br. 157/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 128983
 • Službenih mišljenja: 16563
 • Sudske prakse: 9454
 • Modela akata: 864
 • Obrazaca: 37873
 • Podzakonskih akata: 95720
 • Prečišć. tekstova: 29182
 • Propisa CG: 1896
 • Propisa R.Srpske: 2324

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.