Ekspert: poslednje izmene od 31.01.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 31.01.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl. RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 3/11)
 • Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća („Sl. glasnik RS“, br. 3/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 53431
 • Službenih mišljenja: 9231
 • Sudske prakse: 5526
 • Modela akata: 375
 • Obrazaca: 12799
 • Podzakonskih akata: 38593
 • Prečišć. tekstova: 11264
 • Propisa CG: 609
 • Propisa R.Srpske: 839

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.