Ekspert: poslednje izmene od 31.05.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 31.05.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obrascu izveštaja u vezi sa stambenim potrebama, uslovima stanovanja i programima stambene podrške u jedinici lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 52/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl. glasnik RS“, br. 52/17) 
 • Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 51/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 100491
 • Službenih mišljenja: 14590
 • Sudske prakse: 8238
 • Modela akata: 736
 • Obrazaca: 28489
 • Podzakonskih akata: 74090
 • Prečišć. tekstova: 22516
 • Propisa CG: 1446
 • Propisa R.Srpske: 1849

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.