Ekspert: poslednje izmene od 31.07.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 31.07.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2013. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 66/13)
 • Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (primenjuje se od 1. avgusta 2013. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 66/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru („Sl. glasnik RS“, br. 65/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 70567
 • Službenih mišljenja: 11658
 • Sudske prakse: 6769
 • Modela akata: 565
 • Obrazaca: 18516
 • Podzakonskih akata: 51097
 • Prečišć. tekstova: 15594
 • Propisa CG: 916
 • Propisa R.Srpske: 1333

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.