Ekspert: poslednje izmene od 31.08.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 31.08.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Naredba o popisnim obrascima za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini („Sl. glasnik RS“, br. 63/11)
 • Pravilnik o odmoru i oporavku studenata („Sl. glasnik RS“, br. 63/11)
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte („Sl. glasnik RS“, br. 62/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 57704
 • Službenih mišljenja: 9970
 • Sudske prakse: 5847
 • Modela akata: 451
 • Obrazaca: 14209
 • Podzakonskih akata: 41876
 • Prečišć. tekstova: 12186
 • Propisa CG: 685
 • Propisa R.Srpske: 958

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.