Ekspert: poslednje izmene od 31.08.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 31.08.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 80/17) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 80/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Sl. glasnik RS“, br. 80/17)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 102758
 • Službenih mišljenja: 14835
 • Sudske prakse: 8351
 • Modela akata: 751
 • Obrazaca: 28968
 • Podzakonskih akata: 75829
 • Prečišć. tekstova: 23053
 • Propisa CG: 1518
 • Propisa R.Srpske: 1896

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.