Ekspert: poslednje izmene od 31.10.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 31.10.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 102/12)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 102/12)
 • Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda (“Sl. glasnik RS”, br. 102/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 64980
 • Službenih mišljenja: 11213
 • Sudske prakse: 6430
 • Modela akata: 535
 • Obrazaca: 16915
 • Podzakonskih akata: 47037
 • Prečišć. tekstova: 14242
 • Propisa CG: 851
 • Propisa R.Srpske: 1190

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.