Ekspert: poslednje izmene od 31.10.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 31.10.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o građevinskim proizvodima („Sl. glasnik RS“, br. 83/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, br. 83/18) 
 • Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) („Sl. glasnik RS“, br. 83/18) 
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 82/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl. glasnik RS“, br. 81/18)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 112350
 • Službenih mišljenja: 15459
 • Sudske prakse: 8811
 • Modela akata: 806
 • Obrazaca: 32171
 • Podzakonskih akata: 83081
 • Prečišć. tekstova: 25355
 • Propisa CG: 1687
 • Propisa R.Srpske: 2072

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.