Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 31.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 145/14)
 • Zakon o izmenama Zakona o matičnim knjigama („Sl. glasnik RS“, br. 145/14)
 • Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 145/14)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Sl. glasnik RS“, br. 145/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80892
 • Službenih mišljenja: 12385
 • Sudske prakse: 7333
 • Modela akata: 627
 • Obrazaca: 22370
 • Podzakonskih akata: 58778
 • Prečišć. tekstova: 18268
 • Propisa CG: 1087
 • Propisa R.Srpske: 1539

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.