Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 31.12.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 111/15) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice („Sl. glasnik RS“, br. 111/15) 
 • Pravilnik o Obrascu obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo („Sl. glasnik RS“, br. 111/15) 
 • Pravilnik o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara („Sl. glasnik RS“, br. 111/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 89745
 • Službenih mišljenja: 13028
 • Sudske prakse: 7637
 • Modela akata: 664
 • Obrazaca: 24896
 • Podzakonskih akata: 65964
 • Prečišć. tekstova: 19898
 • Propisa CG: 1247
 • Propisa R.Srpske: 1637

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.