Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 31.12.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 108/16) 
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 108/16) 
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 108/16) 
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 108/16) 
  • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 108/16) 
  • Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 107/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

  • Propisa: 97244
  • Službenih mišljenja: 14281
  • Sudske prakse: 8065
  • Modela akata: 707
  • Obrazaca: 27523
  • Podzakonskih akata: 71602
  • Prečišć. tekstova: 21741
  • Propisa CG: 1397
  • Propisa R.Srpske: 1809

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.