Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 31.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2019. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 104/18) 
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2019. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 104/18) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom („Sl. glasnik RS“, br. 104/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 104/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 104/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 113733
 • Službenih mišljenja: 15521
 • Sudske prakse: 8895
 • Modela akata: 813
 • Obrazaca: 32702
 • Podzakonskih akata: 84108
 • Prečišć. tekstova: 25716
 • Propisa CG: 1699
 • Propisa R.Srpske: 2088

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.