Ekspert: poslednje izmene od 4.03.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 04.03.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama Zakona o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br. 19/13)
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 19/13)
 • Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 18/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 67598
 • Službenih mišljenja: 11450
 • Sudske prakse: 6541
 • Modela akata: 547
 • Obrazaca: 17538
 • Podzakonskih akata: 48928
 • Prečišć. tekstova: 14895
 • Propisa CG: 881
 • Propisa R.Srpske: 1279

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.