Ekspert: poslednje izmene od 4.03.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 04.03.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 17/20)
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Sl. glasnik RS“, br. 17/20)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane („Sl. glasnik RS“, br. 17/20)
 • Dopuna Javnobeležničke tarife („Sl. glasnik RS“, br. 17/20) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123046
 • Službenih mišljenja: 16207
 • Sudske prakse: 9220
 • Modela akata: 837
 • Obrazaca: 35684
 • Podzakonskih akata: 91369
 • Prečišć. tekstova: 27657
 • Propisa CG: 1820
 • Propisa R.Srpske: 2202

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.