Ekspert: poslednje izmene od 4.04.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 04.04.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 21/11)
 • Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 21/11)
 • Strategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2011. do 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 22/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 54830
 • Službenih mišljenja: 9480
 • Sudske prakse: 5653
 • Modela akata: 402
 • Obrazaca: 13152
 • Podzakonskih akata: 39696
 • Prečišć. tekstova: 11550
 • Propisa CG: 644
 • Propisa R.Srpske: 877

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.