Ekspert: poslednje izmene od 4.04.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 04.04.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 49/20)
 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 49/20)
 • Odluka o dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću („Sl. glasnik RS“, br. 49/20) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123816
 • Službenih mišljenja: 16259
 • Sudske prakse: 9236
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 35898
 • Podzakonskih akata: 91905
 • Prečišć. tekstova: 27860
 • Propisa CG: 1825
 • Propisa R.Srpske: 2215

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.