Ekspert: poslednje izmene od 4.12.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 04.12.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 84/19)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 84/19)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Sl. glasnik RS“, br. 84/19)
 • Program o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019-2026. godine (sa Akcionim planom) („Sl. glasnik RS“, br. 84/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 121001
 • Službenih mišljenja: 16076
 • Sudske prakse: 9158
 • Modela akata: 831
 • Obrazaca: 35104
 • Podzakonskih akata: 89778
 • Prečišć. tekstova: 27216
 • Propisa CG: 1797
 • Propisa R.Srpske: 2179

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.