Ekspert: poslednje izmene od 5.10.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 05.10.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 119/20)
 • Odluka (o utvrđivanju stope redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2021. godinu) („Sl. glasnik RS“, br. 119/20)
 • Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade brodova i drugih plovila, kao i uslovima i načinu vršenja zdravstvenog nadzora („Sl. glasnik RS“, br. 119/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126842
 • Službenih mišljenja: 16475
 • Sudske prakse: 9362
 • Modela akata: 858
 • Obrazaca: 37137
 • Podzakonskih akata: 94047
 • Prečišć. tekstova: 28690
 • Propisa CG: 1877
 • Propisa R.Srpske: 2280

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.