Ekspert: poslednje izmene od 5.11.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 05.11.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 83/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, br. 83/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 83/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe („Sl. glasnik RS“, br. 83/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 83/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 112401
 • Službenih mišljenja: 15459
 • Sudske prakse: 8821
 • Modela akata: 807
 • Obrazaca: 32184
 • Podzakonskih akata: 83110
 • Prečišć. tekstova: 25380
 • Propisa CG: 1687
 • Propisa R.Srpske: 2072

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.