Ekspert: poslednje izmene od 6.03.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 06.03.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o merilima i kriterijumima za razvrstavanje javnih preduzeća („Sl. glasnik RS“, br. 20/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 20/13)
 • Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini („Sl. glasnik RS“, br. 20/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 67662
 • Službenih mišljenja: 11450
 • Sudske prakse: 6541
 • Modela akata: 547
 • Obrazaca: 17560
 • Podzakonskih akata: 48979
 • Prečišć. tekstova: 14906
 • Propisa CG: 881
 • Propisa R.Srpske: 1280

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.