Ekspert: poslednje izmene od 6.03.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 06.03.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova („Sl. glasnik RS“, br. 13/19) 
 • Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa („Sl. glasnik RS“, br. 13/19) 
 • Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Sl. glasnik RS“, br. 13/19) 
 • Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2019. godini („Sl. glasnik RS“, br. 13/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 115340
 • Službenih mišljenja: 15609
 • Sudske prakse: 8951
 • Modela akata: 813
 • Obrazaca: 33261
 • Podzakonskih akata: 85425
 • Prečišć. tekstova: 26002
 • Propisa CG: 1720
 • Propisa R.Srpske: 2102

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.