Ekspert: poslednje izmene od 6.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 06.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 31/19) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 31/19) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Sl. glasnik RS“, br. 31/19) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu(„Sl. glasnik RS“, br. 30/19) 
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 30/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116500
 • Službenih mišljenja: 15738
 • Sudske prakse: 8983
 • Modela akata: 817
 • Obrazaca: 33590
 • Podzakonskih akata: 86319
 • Prečišć. tekstova: 26254
 • Propisa CG: 1730
 • Propisa R.Srpske: 2112

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.