Ekspert: poslednje izmene od 6.07.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 6.07.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 58/15)
 • Uredba o izmenama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 59/15)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 59/15)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 59/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 85953
 • Službenih mišljenja: 12622
 • Sudske prakse: 7485
 • Modela akata: 645
 • Obrazaca: 23663
 • Podzakonskih akata: 63046
 • Prečišć. tekstova: 19040
 • Propisa CG: 1169
 • Propisa R.Srpske: 1587

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.