Ekspert: poslednje izmene od 7.03.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 07.03.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Narodne skupštine (“Sl. glasnik RS”, br. 13/11)
 • Strategija biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 13/11)
 • Pravilnik o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije (“Sl. glasnik RS”, br. 13/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 54135
 • Službenih mišljenja: 9343
 • Sudske prakse: 5588
 • Modela akata: 393
 • Obrazaca: 12979
 • Podzakonskih akata: 39143
 • Prečišć. tekstova: 11416
 • Propisa CG: 631
 • Propisa R.Srpske: 858

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.