Ekspert: poslednje izmene od 7.04.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 07.04.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi (U PRIMENI: od 1. jula 2020. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 51/20)
 • Uredba o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 50/20)
 • Zaključak (Vlade 05 broj 53-3008/2020-2, o preporuci poslodavcima da zaposlenima, koji su usled rada oboleli ili su u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženima COVID-19, obezbede naknadu zarade u visini pune zarade) („Sl. glasnik RS“, br. 50/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123853
 • Službenih mišljenja: 16262
 • Sudske prakse: 9236
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 35899
 • Podzakonskih akata: 91935
 • Prečišć. tekstova: 27867
 • Propisa CG: 1825
 • Propisa R.Srpske: 2215

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.