Ekspert: poslednje izmene od 7.04.2021

Ekspert Internet je ažuriran 07.04.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 34/21)
 • Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 32/21)
 • Uredba o dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 32/21)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 32/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 131242
 • Službenih mišljenja: 16651
 • Sudske prakse: 9530
 • Modela akata: 870
 • Obrazaca: 38315
 • Podzakonskih akata: 97536
 • Prečišć. tekstova: 29654
 • Propisa CG: 1908
 • Propisa R.Srpske: 2346

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.