Ekspert: poslednje izmene od 7.09.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 07.09.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o načinu ostvarivanja prava policijskih službenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada („Sl. glasnik RS“, br. 113/20)
 • Pravilnik o realizaciji praktične nastave i profesionalne prakse („Sl. glasnik RS“, br. 112/20)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija („Sl. glasnik RS“, br. 112/20)
 • Pravilnik o utvrđivanju spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 112/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126405
 • Službenih mišljenja: 16447
 • Sudske prakse: 9341
 • Modela akata: 855
 • Obrazaca: 36982
 • Podzakonskih akata: 93728
 • Prečišć. tekstova: 28569
 • Propisa CG: 1865
 • Propisa R.Srpske: 2267

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.