Ekspert: poslednje izmene od 7.11.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 07.11.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o registraciji medicinskog sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 84/18) 
 • Pravilnik o prometu na veliko medicinskih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 84/18) 
 • Pravilnik o obavezama proizvođača koje se primenjuju na uvoznike, veleprodaje i druga lica („Sl. glasnik RS“, br. 84/18) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 84/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 112509
 • Službenih mišljenja: 15459
 • Sudske prakse: 8821
 • Modela akata: 807
 • Obrazaca: 32202
 • Podzakonskih akata: 83192
 • Prečišć. tekstova: 25409
 • Propisa CG: 1688
 • Propisa R.Srpske: 2072

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.