Ekspert: poslednje izmene od 8.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 08.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) 
 • Pravilnik o načinu i postupku izbora članova komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata, komisije za planove jedinice lokalne samouprave i komisije za stručnu kontrolu urbanističkog projekta, pravu i visini naknade članovima komisije, kao i uslovima i načinu rada komisija („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) 
 • Pravilnik o organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencije za kratke programe studija („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) 
 • Uputstvo o metodologiji za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem u organima javne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116597
 • Službenih mišljenja: 15738
 • Sudske prakse: 8983
 • Modela akata: 817
 • Obrazaca: 33591
 • Podzakonskih akata: 86408
 • Prečišć. tekstova: 26260
 • Propisa CG: 1734
 • Propisa R.Srpske: 2112

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.