Ekspert: poslednje izmene od 8.06.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 08.06.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 • „Sl. glasnik RS“ 39/11
 • „Sl. gl. RS – Prosv. glasnik“ 3/11
 • „Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori“ 4/11
 • „Sl. list APV“ 5/11
 • „Sl. list grada Beograda“ 13/11
 • „Sl. list grada Novog Sada“ 17/11
 • „Sl. list grada Niša“ 22/11
 • „Sl. list grada Kragujevca“ 11/11
 • „Sl. list grada Čačka“ 4/11
 • „Sl. list grada Kruševca“ 1/11
 • „Sl. list grada Kraljeva“ 27/10
 • „Sl. list grada Užica“ 4/11
 • „Sl. list grada Pančeva“ 7/11
 • „Sl. list grada Zrenjanina“ 5/11
 • „Sl. list grada Sombora“ 4/11
 • „Sl. list grada Smedereva“ 1/11
 • „Sl. list grada Loznice“ 2/11
 • „Sl. list grada Sremska Mitrovica“ 2/11
 • „Sl. list grada Zaječara“ 9/11
 • „Sl. list grada Subotice“ 10/11
 • „Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.“ 5/11
 • „Sl. glasnik grada Požarevca“ 2/11
 • „Sl. glasnik grada Jagodina“ 2/11
 • „Sl. glasnik grada Leskovca“ 5/11
 • „Sl. glasnik grada Valjeva“ 6/11
 • „Sl. glasnik grada Vranja“ 3/11
 • „Sl. list opština Srema“ 10/11
 • „Sl. list opštine Kikinda“ 5/11
 • „Sl. list CG“ 24/11
 • „Sl. glasnik Republike Srpske“ 56/11

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć („Sl. glasnik RS“, br. 39/11)
 • Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2011. godini („Sl. glasnik RS“, br. 39/11)
 • Uredba o bližem uređivanju načina vršenja policijskih ovlašćenja policijskih službenika granične policije i dužnostima lica koje prelazi državnu granicu („Sl. glasnik RS“, br. 39/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 56179
 • Službenih mišljenja: 9740
 • Sudske prakse: 5759
 • Modela akata: 439
 • Obrazaca: 13457
 • Podzakonskih akata: 40734
 • Prečišć. tekstova: 11835
 • Propisa CG: 663
 • Propisa R.Srpske: 914

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.