Ekspert: poslednje izmene od 8.10.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 08.10.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o određivanju naučnih i stručnih organizacija za obavljanje stručnih poslova, kao i o načinu pribavljanja i dostavljanja stručnog mišljenja („Sl. glasnik RS“, br. 73/18) 
 • Odluka (o utvrđivanju stope redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2019. godinu) („Sl. glasnik RS“, br. 73/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 73/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 73/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 111676
 • Službenih mišljenja: 15431
 • Sudske prakse: 8778
 • Modela akata: 803
 • Obrazaca: 31976
 • Podzakonskih akata: 82545
 • Prečišć. tekstova: 25233
 • Propisa CG: 1684
 • Propisa R.Srpske: 2069

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.