Ekspert: poslednje izmene od 8.11.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 08.11.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravila o sprečavanju zloupotreba na tržištu električne energije i prirodnog gasa (U PRIMENI: od 1. aprila 2022. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 103/21)
 • Odluka o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS“ uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS“ nije obavezno, u 2022. godini (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 103/21)
 • Odluka o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2022. godini (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 103/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 135792
 • Službenih mišljenja: 16916
 • Sudske prakse: 9733
 • Modela akata: 889
 • Obrazaca: 39944
 • Podzakonskih akata: 100961
 • Prečišć. tekstova: 30766
 • Propisa CG: 1970
 • Propisa R.Srpske: 2463

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.