Ekspert: poslednje izmene od 9.01.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 09.01.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 101/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 101/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 101/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 101/11)
 • Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe („Sl. glasnik RS“, br. 102/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59725
 • Službenih mišljenja: 10328
 • Sudske prakse: 6000
 • Modela akata: 491
 • Obrazaca: 14972
 • Podzakonskih akata: 43202
 • Prečišć. tekstova: 12917
 • Propisa CG: 740
 • Propisa R.Srpske: 1027

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.