Ekspert: poslednje izmene od 9.03.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 09.03.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu naplate i rokovima plaćanja sredstava koja se usmeravaju kao namenski prihod Budžetskog fonda za vanredne situacije („Sl. glasnik RS“, br. 14/11)
 • Poslovnik o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 14/11)
 • Odluka o osnivanju Univerziteta odbrane u Beogradu („Sl. glasnik RS“, br. 14/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 54202
 • Službenih mišljenja: 9348
 • Sudske prakse: 5588
 • Modela akata: 394
 • Obrazaca: 12983
 • Podzakonskih akata: 39199
 • Prečišć. tekstova: 11431
 • Propisa CG: 633
 • Propisa R.Srpske: 860

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.