Ekspert: poslednje izmene od 9.04.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 09.04.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/20)
 • Zaključak (Vlade 05 broj 53-3041/2020, o preporuci poslodavcima da zaposlenima, u uslovima vanrednog stanja, omoguće korišćenje „starih“ godišnjih odmora) („Sl. glasnik RS“, br. 52/20)
 • Uredba o izmeni Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova („Sl. glasnik RS“, br. 52/20) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123916
 • Službenih mišljenja: 16262
 • Sudske prakse: 9236
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36064
 • Podzakonskih akata: 91970
 • Prečišć. tekstova: 27893
 • Propisa CG: 1827
 • Propisa R.Srpske: 2218

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.