Ekspert: poslednje izmene od 9.06.2021

Ekspert Internet je ažuriran 09.06.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uputstvo o dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 57/21)
 • Uredba o dopuni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 56/21)
 • Odluka o visini cena usluga koje pruža Javno preduzeće za skloništa („Sl. glasnik RS“, br. 56/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 132628
 • Službenih mišljenja: 16737
 • Sudske prakse: 9583
 • Modela akata: 875
 • Obrazaca: 38735
 • Podzakonskih akata: 98569
 • Prečišć. tekstova: 29982
 • Propisa CG: 1916
 • Propisa R.Srpske: 2370

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.