Ekspert: poslednje izmene od 9.12.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 09.12.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 146/20)
 • Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju („Sl. glasnik RS“, br. 146/20)
 • Pravilnik o načinu i postupku stručnog nadzora obavljanja poštanskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 146/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 128297
 • Službenih mišljenja: 16548
 • Sudske prakse: 9443
 • Modela akata: 862
 • Obrazaca: 37617
 • Podzakonskih akata: 95152
 • Prečišć. tekstova: 29043
 • Propisa CG: 1895
 • Propisa R.Srpske: 2318

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.