Pretplata na digitalnu bazu "Ekspert"

(Cene su date sa uključenim PDV-om)

Šta obuhvata pretplata na digitalnu bazu "Ekspert"

Pretplata obuhvata:

 • online pristup uvek ažurnoj digitalnoj bazi,
 • korišćenje posebno prilagođenih pretraživača za lako nalaženje dokumenata,

Pristup:

 • tekstovima propisa u izvornoj ili prečišćenoj formi (sa hronološkim pregledom svih izmena), bez obzira da li su važeći ili ne,
 • svim podzakonskim aktima koja su doneta na osnovu nekog propisa (i objavljena u službenim glasilima),
 • svim obrascima koji su sastavni deo nekog propisa (obrasci su u PDF (i pojedini u XLS) formatu,
 • službenim mišljenjima, objašnjenjima, uputstvima i instrukcijama koja su nadležni organi doneli za sprovođenje propisa,
 • sudskoj praksi nadležnih sudova,
 • modelima akata,
 • servisima za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs,
 • servisima za obračune drugih prihoda na sajtu www. prihodi.rs.
Objašnjenja korišćenih pojmova u opisima pretplate
 • Ukoliko se radi o kupovini "Ekspert"-a bez stručnih časopisa, pretplata počinje danom uplate i traje 180, odnosno 365 dana.
 • Polugodišnja pretplata za stručne časopise - počinje 01/01, odnosno 01/07 i traje 6 meseci.
 • Godišnja pretplata na stručne časopise - počinje 01/01 i traje 12 meseci.
 • Osnovna (prva) pretplata - odnosi se na kupovinu jedne pretplate. Ukoliko se kupuje više pretplata iste vrste, ova pretplata se odnosi na prvu, a za sve ostale pretplate se koriste cene za naredne pretplate.
 • Svaka naredna pretplata - za pojedinačne pretplate cene za svaku narednu pretplatu se odnose samo na istu vrstu pretplate. Na primer: ukoliko se kupuje 4 pretplate na "Ekspert", prva pretplata je po ceni osnovne - prve pretplate, a ostale 3 pretplate su po ceni za svaku narednu pretplatu.

  Za vezane pretplate cene za svaku narednu pretplatu odnose se kako na istu tako i na kombinacije sa pojedinačnim pretplatama ukoliko se nalaze u odabranoj vezanoj pretplati. Na primer: ako kupujete 2 vezane pretplate (polugodišnje) "Časopis "Informator" + časopis "PDV"" + digitalna baza "Ekspert", cena za prvu-osnovnu je 118.800,00 dinara, a druga se računa po ceni od 67.540,00 dinara. Ako kupujete 1 polugodišnju vezanu pretplatu "Časopis "Informator" + digitalna baza "Ekspert"" po ceni od 87.186,00 dinara i još 4 digitalne baze "Ekspert", ova četiri "Ekspert"-a, pošto je jedan već sadržan u vezanoj pretplati, se plaćaju po ceni za svaku narednu pretplatu tj. po 12.430,00 dinara.

  Napomena: pravo na stručne konsultacije sa našim savetnicima imaju  pretplatnici koji uz digitalnu bazu "Ekspert" imaju pretplatu i na stručne časopise "Informator" i/ili "PDV".

Polugodišnje pretplate

(pretplata na digitalnu bazu „EKSPERT“)

Digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Godišnje pretplate

(pretplata na stručni časopis „PDV“)

Digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Digitalna baza “EKSPERT” (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Polugodišnje vezane pretplate

(pretplata na digitalnu bazu „EKSPERT“ u kombinaciji sa drugim vrstama pretplate)

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis „PDV“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „PDV“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Godišnje vezane pretplate

(pretplata na digitalnu bazu „EKSPERT“ u kombinaciji sa drugim vrstama pretplate)

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis „PDV“ (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „PDV“ (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata